Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Wady CIT estońskiego
Prawo spółek 08.02.2023

Wady CIT estońskiego

CIT estoński jawi się jako ciekawa alternatywa w zakresie rozliczania podatku dochodowego od spółek. Jednak, posiada bardzo istotne wady i zagrożenia, które przedsiębiorca powinien rozważyć przed wyborem tej formy opodatkowania.

Jak zabezpieczyć się zakładając spółkę?
Rejestracja spółek 23.01.2023

Jak zabezpieczyć się zakładając spółkę? - relacje pomiędzy wspólnikami

Przed rejestracją spółki należy rozważyć wszelkie okoliczności faktyczne dotyczące potencjalnych wspólników, a także wprowadzić rozwiązania organizacyjne i prawne na wypadek syt...

Umowa o pracę ze wspólnikiem spółki z o.o. lub członkiem zarządu
Prawo spółek 16.08.2022

Umowa o pracę ze wspólnikiem spółki z o.o. lub członkiem zarządu

Umowa o pracę pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a jej wspólnikiem lub członkiem zarządu wymaga spełnienia określonych warunków materialnych i wymogów formalnych,...

Czy zawieszając spółkę nie trzeba prowadzić jej księgowości i składać sprawozdań finansowych?
Spółki 29.07.2022

Czy zawieszona spółka nie musi prowadzić księgowości i składać sprawozdań finansowych?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę nie oznacza z automatu braku obowiązku prowadzenia ksi...

Wzór umowy pożyczki dla spółki
Spółki 23.05.2022

Wzór umowy pożyczki dla spółki

Umowa pożyczki zawarta ze wspólnikiem jest najprostszym sposobem dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zazwyczaj przy jej zawarciu można posłużyć się wzorem, należy jednak pamiętać o specjalnej procedurze, gdy wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu.

Jak można nazwać spółkę lub działalność?
Działalność gospodarcza 13.04.2022

Jak można nazwać spółkę lub działalność?

Zakładając spółkę musimy wybrać dla niej nazwę, którą wskażemy nie tylko w umowie spółki, lecz także we wniosku do KRS o jej rejestrację. Możliwości w tym zakresie zależą w duże...

Wkłady w spółce z o.o.
Rejestracja spółek 04.04.2022

Wkłady w spółce z o.o. - czym są?

Wkłady w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wnoszone przy jej rejestracji, mogą mieć charakter pieniężny, jak i niepieniężny. Przedmiotem wkładu nie może być natomiast świadczenie pracy lub usług, a także prawo niezbywalne.

Konsekwencje sprawowania funkcji członka zarządu w zarządach wielu spółek
Prawo spółek 24.03.2022

Konsekwencje sprawowania funkcji członka zarządu w zarządach wielu spółek

Sprawowanie funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wielu spółkach może rodzić różne konsekwencje, ryzyka i zagrożenia. Często taka sytuacja występuje...

Jak przeprowadzić zgromadzenie wspólników w sp. z o.o.?
Prawo spółek 22.03.2022

Jak przeprowadzić zgromadzenie wspólników w sp. z o.o.?

Co roku należy przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników, którego celem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego, pokrycie strat, przeznaczenie zysku i udzielenie absol...