Odczytaj e-sprawozdanie XML

Szybko, łatwo i bez instalacji dodatkowego oprogramowania.

Sprawozdanie finansowe w formacie XML (tzw. e-sprawozdanie)

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe spółek sporządzane są w formacie xml, co niewątpliwie utrudnia zapoznanie się z ich treścią.

Problem ten dotyczy nie tylko członków zarządu, którzy chcieliby dokonać weryfikacji dokumentów przygotowanych przez księgową, lecz także kontrahentów sprawdzających wiarygodność spółki.

Aplikacja do odczytu sprawozdania finansowego w XML

Taka aplikacja, jest dostępna online z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek instalacji.

Jak uzyskać dostęp do sprawozdania finansowego spółki?

W tym celu należy wejść na stronę Krajowego Rejestru Sądowego – przeglądarki dokumentów finansowych, która znajduje się pod linkiem tutaj. Po czym należy wpisać numer KRS spółki i wybrać przycisk „Szukaj”.

W dalszej kolejności, trzeba nacisnąć „Pokaż szczegóły” w kolumnie „Akcje” (znajduje się po prawej stronie), w wersie z „Rocznym sprawozdaniem finansowym”. Następnie wyskoczy okienko, w którym klikamy link „Pobierz dokumenty” i pojawi się kolejne okno, a w nim należy wybrać „Pobierz” obok pliku z rozszerzeniem xml, pod napisem „Lista dokumentów:”

Sprawozdanie finansowe będzie w pliku xml, który dosyć trudno się odczytuje, dlatego trzeba będzie użyć do tego specjalnej aplikacji.

ODCZYTAJ E-SPRAWOZDANIE XML

Dlaczego warto odczytać sprawozdanie finansowe kontrahenta?

Przedsiębiorca, który zamierza zawrzeć kontrakt z nową firmą powinien z ostrożności zapoznać się z jej sprawozdaniem finansowym, żeby uniknąć podmiotu niewypłacalnego. W tym celu może pobrać dane z Repozytorium Dokumentów Finansowych w KRS. Powinien uważać na firmy, które notorycznie ponoszą straty, jak również na takie, których przychód (niekoniecznie dochód) wskazuje na to, że mogą nie mieć środków na opłacenie jego usług czy uregulowanie ceny za towar.

Weryfikacji wymagałaby również sytuacja, gdy sami mamy zamiar zapłacić za usługę. Warto wtedy przejrzeć na rachunku zysków i strat czy firma ponosi odpowiednio wysokie koszty. Gdy są one zbyt niskie może to wskazywać, że zbytnio oszczędza lub nie wykona w sposób należyty zamówionej usługi, czym spowoduje szkodę majątkową.

Wątpliwości powinna budzić również sytuacja, w której nasz kontrahent nie składa sprawozdań finansowych np. z powodu ukrywania majątku przed wierzycielami lub niedbalstwa, albo z powodu zamiaru działania w sposób sprzeczny z prawem. Warto zwrócić uwagę, że obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego nie mają jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne i osobowe – jeśli nie przekroczą określonych obrotów rocznych - oprócz komandytowej i komandytowo – akcyjnej.

Członek zarządu może ponosić odpowiedzialność wobec spółki za to, że doprowadził do powstania szkody w jej majątku poprzez niedopełnienie ciążących na nim obowiązków i przykładowo zawarcie umowy z podmiotem, którego sytuacja majątkowa- ujawniona w sprawozdaniu finansowym- wskazywała na oczywista wątpliwość co do spełnienia świadczenia wzajemnego np. poprzez zapłatę ceny. Sądy podkreślają, że oceniając należytą staranność zarządu należy traktować wszystkich członków jak profesjonalistów, stąd stosowane wobec nich kryteria są o wiele bardziej rygorystyczne niż w przypadku przeciętnego uczestnika obrotu prawnego.

Część przedsiębiorców prowadzi działalność dosyć ryzykownie, bez gruntownego przygotowania się do zawarcia kontraktu, licząc się z ewentualną koniecznością wystąpienia na drogę sądową. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że nawet jeśli kontrahent chciał doprowadził spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, to organy ścigania najczęściej umarzają takie sprawy ze względu na to, iż ich zdaniem mają one charakter cywilny i podmioty powinny spotkać się raczej przed sądem gospodarczym niż karnym.

Nie zawsze łatwe jest dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym. Problemem nie koniecznie muszą być koszty usług prawnych, lecz zgromadzenie materiału dowodowego. Często świadkowie niechętnie zeznają przed sądem, a jak już to robią, to zasłaniają się niepamięcią. Procesy potrafią trwać latami, w tym czasie nasz dłużnik może wyprowadzić majątek i nawet wygrana sprawa nie gwarantuje zaspokojenia, przykładowo z powodu tzw. bezskuteczności egzekucji.

Wobec tego, lepiej zapobiegać niż leczyć i zapoznać się z e-sprawozdaniem finansowym kontrahenta, zwłaszcza, że łatwo można pobrać je ze strony Krajowego Rejestru Sądowego. Problemu nie stanowi już format xml, gdyż istnieje możliwość jego odczytu za pomocą darmowych programów przeznaczonych do tego celu. Z pewnością będą one dostępne także na stronach rządowych pod domeną gov.pl