Biznesmen trzymający w dłoniach tablet.

Rejestracja spółki przez s24 – błędy

Rejestracja spółek 03.04.2017 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Spółka S24 - błędy przy rejestracji przez Internet

Rejestracja spółki s24 przez Internet tak, jak każde inne działanie, może wiązać się z różnymi błędami i omyłkami. Celem niniejszego wpisu będzie zaprezentowanie tych najczęściej występujących i ich skutków.

1. Pomyłka w nazwie spółki (np. przysłowiowa literówka) – jeśli zauważymy ją w miarę wcześnie to najlepiej jest złożyć w sądzie pismo z żądaniem cofnięcia wniosku. Niestety musi ono być w formie papierowej i złożone niemal natychmiastowo na biurze podawczym sądu, gdyż w innym przypadku spółka zostanie zarejestrowana z błędną nazwą. Gdy spółka zostanie utworzona z błędną firmą to nie pozostaje nic innego jak udać się do notariusza i zmienić umowę spółki.

2. Błąd w adresie wspólnika lub członka zarządu – tego typu pomyłka najczęściej nie wywołuje skutków, lecz teoretycznie mogłoby być wysłane jakieś pismo na adres podany w KRS, skutkujące przyjęciem fikcji doręczenia, mimo że nie doszło do adresata.

3. Zły adres spółki – w takiej sytuacji należy złożyć wniosek o zmianę, bo błąd w adresie spółki może spowodować np. uprawomocnienie nakazu zapłaty przeciwko spółce. Jeśli wpisano niewłaściwością siedzibę tj. miasto jedynym wyjściem jest zmiana umowy spółki i zgłoszenie wniosku do KRS.

4. Pomyłka w imieniu lub nazwisku wspólnika albo członka zarządu – jeżeli dotyczy obywatela Polski jest niemal niemożliwa, gdyż zostanie wykryta przez system przy aktywacji podpisu lub próbie złożenia go na umowie spółki. Realnie taka omyłka mogła kiedyś wystąpić, gdy dotyczyła cudzoziemca, posługującego się przy rejestracji numerem paszportu. W przypadku członka zarządu może skutkować niemożliwością reprezentacji spółki, gdyż jest rozbieżność w KRS. Należy wtedy złożyć wniosek o zmianę w rejestrze.

5. Nieprawidłowość w zakresie przedmiotu działalności – jeżeli dodano dodatkowy przedmiot działalności to nic się nie dzieje złego, natomiast w sytuacji pominięcia określonego PKD, spółka nie może prowadzić takiej działalności. Pozostaje jedynie złożyć wniosek o zmianę.

6. Źle określona wysokość kapitału zakładowego – jeżeli został on zaniżony istnieje możliwość dokapitalizowania spółki np. poprzez pożyczkę wspólnika. Oczywiście można podnieść jego wysokość poprzez zmianę umowy spółki. Zbyt wysoki kapitał zakładowy wiąże się z koniecznością jego obniżenia. Należy pamiętać, że przy rejestracji spółki s24 członkowie zarządu od razu mogą złożyć oświadczenie, że kapitał został wpłacony w całości. Gdy oświadczenie jest nieprawdziwe członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność z tego tytułu. W związku z tym zawyżenie kapitału zakładowego powinno skutkować zmianą umowy spółki poprzez jego obniżenie, jeszcze przed podjęciem działalności gospodarczej.

7. Wskazanie jako członka zarządu osoby karanej – w takim przypadku sąd rejestrowy może odmówić wpisu takiego członka zarządu. Spotykany jest także przypadek iż sąd zobowiązuje wspólników do podjęcia w związku z tym stosownej uchwały np. wybranie innego członka zarządu.

8. Podanie PKD, którego nie może wykonywać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w takiej sytuacji sąd rejestrowy zwróci wniosek o rejestrację, o ile zauważy uchybienie, a zdarza się że nie.

9. Określenie sposobu reprezentacji spółki niezgodnie z wolą wspólników (np. reprezentacji łącznej przy zarządzie dwuosobowym) – wyjściem z tej sytuacji jest zmiana umowy spółki i zgłoszenie jej do KRS.

10. Omyłkowe ustanowienie rady nadzorczej – konieczna jest wtedy zmiana umowy spółki i zgłoszenie tego do KRS.

Inne przypadki opisaliśmy w artykule "Najczęstsze błędy przy rejestracji spółek".

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY