Biuro urządzone w domu.

Rejestracja spółki w domu?

Spółki 10.10.2016 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Czy warto rejestrować spółkę w domu?

Zakładając spółkę musimy podjąć decyzję, gdzie będzie miała ona siedzibę i adres swojej działalności. Jako najprostsze i najtańsze rozstrzygnięcie jawi nam się użycie naszego domowego adresu. Jednakże niekoniecznie tak bywa…

Spółka kapitałowa to nie jest to samo co jednoosobowa działalność gospodarcza, jest osobą prawną, a zatem odrębnym podmiotem od wspólników. W sytuacji, gdy spółka bezpłatnie korzysta z lokalu wspólnika urząd skarbowy może stwierdzić, że osiąga z tego tytułu przychód, który podlega opodatkowaniu. Wysokość przychodu może zostać ustalona jako kwota czynszu, który można byłoby osiągnąć wynajmując lokal na wolnym rynku. Prowadzi to do sytuacji, w której np. spółka nie osiąga realnych zysków, a ma co miesiąc do opodatkowania kwotę 1500 zł z tytułu przychodu z bezpłatnego używania lokalu.

Jak można byłoby zrobić, żeby spółka nie osiągała takiego przychodu? Można udostępnić taki lokal spółce odpłatnie. Wtedy to właściciel lokalu osiąga przychód podlegający opodatkowaniu. Jednakże, w takiej sytuacji powstanie niebezpieczeństwo, że urząd skarbowy uzna, iż właściciel lokalu prowadzi działalność gospodarczą w postaci wynajmu lokalu (nawet 1 lokalu). Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Taka definicja może być przyjęta nawet w stosunku do jednego lokalu, gdy będzie on latami wynajmowany odpłatnie spółce, gdyż działalność gospodarcza nie musi być prowadzona w dużym rozmiarze. Niewątpliwym jest, że z działalnością gospodarczą wiąże się konieczność jej rejestracji i opłata składek ZUS.

Co zrobić zatem,gdy nie chcemy narażać się na takie niedogodności, a jednocześnie nie ponosić dużych kosztów komercyjnego najmu lokalu?

W takiej sytuacji można skorzystać z usług wirtualnego biura, które wystawia spółce co miesiąc fakturę, a zatem nie udostępnia lokalu bezpłatnie.

Jakie biura wybierać?

  • Stabilny tytuł prawny do lokalu przysługujący wynajmującemu (wirtualne biuro) – gwarancja, że miesiąc po rejestracji spółki nie nastąpi konieczność składania wniosków do KRS o zmianę adresu i ponoszenia kosztów z tym związanych, z tego powodu, że wirtualne biuro nie dysponuje już lokalem,
  • Atrakcyjna lokalizacja – podnosi prestiż firmy, równocześnie wiąże się z dobrym dojazdem do biura,
  • Posiadanie salki do spotkań z klientami – łatwiej jest wykazać, że w takim biurze można prowadzić działalność spółki, gdyż zawsze możemy w nim przeprowadzać rozmowy z klientami i pracować,
  • Sekretariat – pozwala na organizację kontaktów z klientami (ułatwia to też udowodnienie, że spółka może prowadzić działalność w biurze wirtualnym) i pozwala na sprawny odbiór korespondencji,
  • Lokalizacji w obszarze przyjaznego urzędu skarbowego,
  • Zadbany wystrój – ma znaczenie przy spotkaniach w biurze z klientami.

Niewątpliwą zaletą wirtualnego biura może być także to, iż nie trzeba chodzić na pocztę po odbiór awiza, gdy nie ma nas w domu, a można otrzymać mailem skan odebranej korespondencji. Jest to niewątpliwy plus w okresie urlopu, gdyż nie okaże się, że do naszego mieszkania przyszedł np. list z sądu, który nieodebrany wywołuje poważne konsekwencje. Pracownicy wirtualnego biura mogą odebrać również telefon od potencjalnego klienta zainteresowanego usługą spółki, zwłaszcza gdy nie możemy zajmować się obsługą biurową z powodu naszych zajęć.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY