Monety wysypane ze słoika na stół.

Jaki jest koszt założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Rejestracja spółek 13.02.2024 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Koszty założenia spółki - jakie czynniki wpływają na wysokość opłat?

Koszt założenia sp. z o. o. zależy w głównej mierze od sposobu rejestracji spółki, spółka zakładana z przez s24 jest tańsza niż w przypadku metody z udziałem notariusza.

Nie ulega wątpliwości, że myśląc o założeniu spółki z o.o. lub przekształceniu działalności gospodarczej, w pierwszej kolejności powinniśmy kierować naszym bezpieczeństwem prawnym i podatkowym, a nie kosztami. Jednakże oczywistym jest, że pieniądze należy wydawać racjonalnie i adekwatnie do jakości świadczonej usługi.

Jeżeli spółka będzie zakładana przy asyście adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego koszty z pewnością będą wyższe. W wielu przypadkach lepiej zapłacić więcej na start, aby potem uniknąć o wiele wyższych kosztów już w trakcie funkcjonowania spółki np. związanych z koniecznością zapłaty składek ZUS, czy też zaległych podatków z odsetkami w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki.

Na wysokość kosztów wpływa również kwestia regulacji stosunków pomiędzy wspólnikami np. o wiele droższe będą umowy, w których adwokat musi przygotować projekty klauzul dotyczących np. umorzenia udziałów, czy też w zakresie uprzywilejowania wspólników. W niektórych przypadkach warto zabezpieczyć się zakładając spółkę.

Koszt założenia spółki z o.o. u notariusza

W opisywanej sytuacji założenie spółki z o.o. to koszt zdecydowanie większy, jednakże w pewnych okolicznościach jest to uzasadnione. Przykładowo, gdy wspólnicy siebie nawzajem do końca nie znają, lub spółkę tworzą osoby prawne, wtedy bardzo istotne jest, aby w umowie przewidzieć wszelkie postanowienia mające na celu ochronę wspólników mniejszościowych. Czasami szczegółowych uregulowań wymaga olbrzymi stopień skomplikowania planowego przedsięwzięcia lub plany co do późniejszej kapitalizacji spółki przez inwestora. Gdy nie ma ku temu powodów, to lepiej założyć spółkę przez S24.

Koszty prezentują się w następujący sposób:

 • opłata sądowa i za ogłoszenie w MSiG – 600 zł,
 • opłata za akt notarialny, pcc, koszty wypisów – zależy od wysokości kapitału zakładowego i liczby wypisów (płaci się za każdą stronę, często koszt wypisów przekracza cenę aktu notarialnego) np. 500 – 600 zł przy kapitale zakładowym 5 000 zł.

Wysokość maksymalnej stawki za czynności notarialne przedstawia się następująco w zależności od wysokości kapitału zakładowego:

 1. do 3000 zł - 100 zł - punkt ten nie ma zastosowania przy rejestracji spółki, gdyż minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 6. powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 7. powyżej 2.000.000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Koszty założenia spółki z o.o. przez Internet S24

W większości przypadków jest to najlepsza, najszybsza i najtańsza metoda rejestracji spółki, zwłaszcza, gdy wspólnicy znają się od jakiegoś już czasu i mają do siebie zaufanie. Wtedy wystarczy ta forma rejestracji, zwłaszcza, że i tak wiele sytuacji jest regulowanych przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Na pierwszy rzut oka już widać, że opłata sądowa jest niższa o 250 zł i nie ma konieczności ponoszenia kosztów aktu notarialnego.

Na koszty rejestracji spółki z o.o. przez S24 składają się:

 • opłata sądowa i za ogłoszenie MSiG – 350 zł,
 • opłata operatora płatności – kilkadziesiąt groszy zł,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych – zależy od wysokości kapitału zakładowego np. przy kapitale zakładowy 5000 zł wynosi 23 zł (0,5 % od kapitału zakładowego).

Oprócz niższych kosztów związany z założeniem spółki, tańsze jest również jej funkcjonowanie. Wiele z przypadków w zakresie zmiany umowy spółki (np. zmiana siedziby) nie wymaga wizyty u notariusza, ponoszenia opłat za akt notarialny oraz za wypisy. Również usprawnia to funkcjonowanie spółki, ponieważ wizyty u notariusza wymagają ich wcześniejszego ustalenia, dopasowania terminów, a akty notarialne nie są sporządzane zdalnie.

Jakie są koszty założenia spółki z o.o. - pomoc prawna

Do kosztów założenia spółki należałoby doliczyć jeszcze cenę płaconą za samą usługę rejestracji. W Warszawie wynagrodzenie za założenie spółki waha się średnio w przedziale cenowym od 500 zł do 10 000 zł netto. Wyższe ceny są stosowane, gdy spółkę zakłada prawnik, w szczególności adwokat lub radca prawny z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie prawa spółek handlowych. W przypadku profesjonalnej pomocy prawnej warto wydać więcej, gdyż adwokaci i radcowie prawni posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co chroni nas w razie jakiegoś błędu.

Nasza firma oferuje specjalną promocję – jeśli zostanie zamówiona księgowość dla zakładanej spółki, to spółkę rejestrujemy przez S24 bez pobierania naszego wynagrodzenia. Przez proces rejestracji spółki przeprowadzi adwokat lub radca prawny.

Kiedy skorzystać z pomoc prawnika i doradcy podatkowego przy rejestracji spółki z o.o.?

W zasadzie w każdym przypadku związanym z rejestracją spółki warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego, ponieważ bardzo często wspólnicy nie potrafią zidentyfikować czy dana sytuacja kwalifikuje się do tego, żeby taką poradę pozyskać, czy też nie jest ona konieczna. Coraz więcej biur rachunkowych oferuje bezpłatną rejestrację spółki przy podpisaniu umowy o księgowość, oferta taka może być korzystna, jeśli spółka zakładana jest przez adwokata lub radcę prawnego, a biuro rachunkowe ponosi jego koszty. Adwokat i radca prawny posiadają ubezpieczenie OC w przypadku błędu przy rejestracji spółki, natomiast ubezpieczenie OC biur rachunkowych nie chroni w tym zakresie.

Warto pamiętać, że założenie spółki wywołuje stuki nie tylko w dziedzinie prawa spółek handlowych, lecz także w innych gałęziach prawa np. prawie rodzinnym, spadkowym, czasami nawet karnym.

Koszty założenia spółki a odliczenie vat

Spółka nie może wliczyć w swoje koszty wydatków poniesionych na jej utworzenie, ani odliczyć z tego tytułu VAT. Dotyczy to w szczególności taksy za czynności notarialne, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od towarów i usług, które zostały pobrane przez notariusza. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że wydatki związane są z ukonstytuowaniem się przedsiębiorcy (zaistnieniem w obrocie gospodarczym) jako wydatki dotyczące utworzenia osoby prawnej nie stanowią kosztów mających na celu osiągnięcie, zachowanie lub zabezpieczenie przychodów spółki (Interpretacja Indywidualna z dnia 25 maja 2011 r. nr IBPBI/2/423-234/11/MS).

Koszty związane z aktem notarialnym przy zakładaniu spółki, podatkowo traktowane są zatem jako wydatki jej wspólników (udziałowców), a nie samej spółki i dlatego nie podlegają odliczeniu przez spółkę.

Jedynie opłata sądowa związana z wnioskiem o wpis spółki do rejestru mogłaby być kosztem, który poniosła istniejąca już spółka z o.o. w organizacji, nie jest jednak ona opodatkowana podatkiem VAT, stąd VAT nie podlega odliczeniu.

Pamiętajmy jeszcze o ogólnej regule – do odliczenia VAT uprawnione są tylko spółki zarejestrowane na VAT.

Jak zaksięgować koszty założenia spółki z o.o.?

Jak zostało wspomniane wyżej, koszty notariusza nie mogą zostać zaksięgowane jako koszty założonej spółki. Jednak, nawet z treści wskazanej wyżej interpretacji indywidualnej wynika, że są to wydatki jej wspólników.

Przykładowo, gdy inna spółka zakłada drugą spółkę i ponosi z tego tytułu opłaty za akt notarialny, to można byłoby zbadać te wydatki pod kątem kosztu uzyskania przychodu spółki – udziałowca.

Koszty założenia spółki - o czym warto pamiętać

Oprócz samych wydatków na notariusza i opłaty sądowe, należy liczyć się także z innymi obciążeniami finansowymi i zasadami związanymi z działalnością spółki.

Bez względu na to czy spółka jest zakładana przy udziale notariusza czy przez Internet (S24) wspólnicy powinni wnieść kapitał zakładowy. Minimalna jego wartość to 5000 zł. Wkłady na kapitał zakładowy mogą być wniesione w pieniądzu (w s24 tylko w taki sposób) lub w postaci innego prawa majątkowego (aport). Wniesienie wkładu niepieniężnego wiąże się z reguły obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, dlatego rekomendujemy wkłady pieniężne. Kapitał zakładowy nie musi być na rachunku, może być wpłacony do kasy spółki. Członkowie zarządu składają do KRS oświadczenie o jego wniesieniu. W przepisach prawa nie przewidziano żadnego specjalnego postępowania, na mocy którego organy państwowe weryfikowałyby, czy został rzeczywiście wpłacony, a zatem zdarza się, że często wspólnicy fizycznie nie dokonują wpłat na kapitał zakładowy, co jest działaniem niezgodnym z prawem.

Przepisy prawa nie nakładają na spółkę obowiązku posiadania rachunku bankowego, jednakże prawo stanowi, że pewne płatności powinny nastąpić przelewem, gdyż w innym przypadku nie będzie można zaliczyć tej kwoty do kosztów uzyskania przychodu. Opłaty za rachunek bankowy spółki z o.o. z reguły są ciut wyższe niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Wybierając bank warto zwrócić uwagę, żeby oferował również wyciągi bankowe w formacie mt 940, który można zaciągać do systemów rozliczających płatności.

Jeżeli zdecydujemy się na rejestrację spółki w biurze wirtualnym, to musimy liczyć się z wydatkami rzędu od 50 zł do 300 zł miesięcznie. Niektóre biura wymagają płatności z góry za pewien okres. Składając wniosek do KRS powinniśmy podać w nim adres spółki, wobec tego już w tym momencie należy mieć zgodę na jego używanie.

Dodatkowym kosztem może być jeszcze rejestracja spółki w urzędzie skarbowym (np. NIP 8, VAT-R).

Rejestracja Spółki

Jeżeli jesteś zainteresowany rejestracją spółki z o.o. zapoznaj się z naszą ofertą.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY