Monety wysypane ze słoika na stół.
Księgowość 10.10.2016 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Jaki jest koszt założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Koszt założenia sp. z o. o. zależy w głównej mierze od sposobu rejestracji spółki.

Nie ulega wątpliwości, że myśląc o założeniu spółki z o.o. lub przekształceniu działalności gospodarczej w pierwszej kolejności powinniśmy kierować naszym bezpieczeństwem prawnym i podatkowym, a nie kosztami. Jednakże oczywistym jest, że pieniądze należy wydawać racjonalnie i adekwatnie do jakości świadczonej usługi.

1. Koszt spółki zakładanej przez Internet - system S24.

W większości przypadków jest to najlepsza, najszybsza i najtańsza metoda rejestracji spółki, zwłaszcza, gdy wspólnicy znają się od jakiegoś już czasu i mają do siebie zaufanie. Wtedy wystarczy ta forma rejestracji, zwłaszcza, że i tak wiele sytuacji jest regulowanych przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Na pierwszy rzut oka już widać, ze opłata sądowa jest niższa o 250 zł i nie ma konieczności ponoszenia kosztów aktu notarialnego.

  • opłata sądowa i za ogłoszenie MSiG – 350 zł,
  • opłata operatora płatności – kilkadziesiąt groszy zł,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – zależy od wysokości kapitału zakładowego np. przy kapitale zakładowy 5000 zł wynosi 23 zł (0,5 % od kapitału zakładowego).

2. Koszt rejestracji spółki przy udziale notariusza.

W opisywanej sytuacji na założenie spółki poniesiemy większe wydatki, jednakże w pewnych okolicznościach jest to uzasadnione. Przykładowo, gdy wspólnicy siebie nie do końca znają, lub spółkę tworzą osoby prawne, wtedy bardzo istotne jest, aby w umowie przewidzieć wszelkie postanowienia mające na celu ochronę wspólników mniejszościowych. Czasami szczegółowych uregulowań wymaga olbrzymi stopień skomplikowania planowego przedsięwzięcia lub plany co do późniejszej kapitalizacji spółki przez inwestora. Gdy nie ma ku temu powodów to lepiej założyć spółkę przez S24.

  • opłata sądowa i za ogłoszenie w MSiG – 600 zł,
  • opłata za akt notarialny, pcc, koszty wypisów – zależy od wysokości kapitału zakładowego i liczby wypisów (płaci się za każdą stronę, często koszt wypisów przekracza cenę aktu notarialnego) np. 500 – 600 zł przy kapitale zakładowym 5 000 zł.

Wysokość maksymalnej stawki za czynności notarialne przedstawia się następująco w zależności od wysokości kapitału zakładowego:

1) do 3000 zł - 100 zł - punkt ten nie ma zastosowania przy rejestracji spółki, gdyż minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł;
2) powyżej 3000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
7) powyżej 2.000.000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

3. Kapitał zakładowy.

Bez względu na to czy spółka jest zakładana przy udziale notariusza czy przez Internet (S24) wspólnicy powinni wnieść kapitał zakładowy. Minimalna jego wartość to 5000 zł. Wkłady na kapitał zakładkowy mogą być wniesione w pieniądzu (w s24 tylko w taki sposób) lub w postaci innego prawa majątkowego (aport). Wniesienie wkładu niepieniężnego wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, dlatego rekomendujemy wkłady pieniężne. Kapitał zakładowy nie musi być na rachunku, może być wpłacony do kasy spółki. Członkowie zarządu składają do KRS oświadczenie o jego wniesieniu. W przepisach prawa nie przewidziano żadnego specjalnego postępowania, na mocy którego organy państwowe weryfikowałyby czy został rzeczywiście wpłacony, a zatem zdarza się, że często wspólnicy fizycznie nie dokonują wpłat na kapitał zakładowy, co jest działaniem niezgodnym z prawem.

4. Cena za pomoc prawną przy rejestracji.

Do kosztów założenia spółki należałoby doliczyć jeszcze cenę płaconą za samą usługę rejestracji. W Warszawie wynagrodzenie za założenie spółki waha się średnio w przedziale cenowym od 500 zł do 10 000 zł netto. Wyższe ceny są stosowane, gdy spółkę zakłada prawnik, w szczególności adwokat lub radca prawny z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie prawa spółek handlowych. W przypadku profesjonalnej pomocy prawnej warto wydać więcej, gdyż adwokaci i radcowie prawni posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co chroni nas w razie jakiegoś błędu.

Nasza firma oferuje specjalną promocję – jeśli zostanie zamówiona księgowość dla zakładanej spółki, to spółkę rejestrujemy bez pobierania naszego wynagrodzenia. Przez proces rejestracji przeprowadzi adwokat lub radca prawny.

5. Opłaty za rachunek bankowy.

Przepisy prawa nie nakładają na spółkę obowiązku posiadania rachunku bankowego, jednakże prawo przedsiębiorców stanowi, że jeżeli jednorazowa wartość transakcji w obrocie profesjonalnym, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, to płatność powinna nastąpić przelewem, gdyż w innym przypadku nie będzie można zaliczyć tej kwoty do kosztów uzyskania przychodu. Opłaty za rachunek bankowy spółki z o.o. z reguły są ciut wyższe, jednak zazwyczaj nie przekraczają 50 zł miesięcznie. Wybierając bank warto zwrócić uwagę, żeby oferował również wyciągi bankowe w formacie mt 940, który można zaciągać do systemów rozliczających płatności.

6. Płatności za biuro wirtualne.

Jeżeli zdecydujemy się na rejestrację spółki w biurze wirtualnym, to musimy liczyć się z wydatkami rzędu od 50 zł do 300 zł miesięcznie. Niektóre biura wymagają płatności z góry za pewien okres. Składając wniosek do KRS powinniśmy podać w nim adres spółki, wobec tego już w tym momencie należy mieć zgodę na jego używanie.