Mężczyzna w garniturze podpisujący dokument przy biurku.

Rejestracja spółki przez prawnika

Rejestracja spółek 21.06.2019 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Kto ma wiedzę potrzebną do rejestracji spółki?

Na rynku można spotkać wiele ofert założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym problematyczne jest którą z nich wybrać. Czy istnieją jakieś inne wskaźniki oprócz ceny, którymi można byłoby się kierować aby dokonać trafnego wyboru. Pierwszym pytaniem jest czy wybrać kancelarię prawną, biuro rachunkowe lub osobę, która ma duże doświadczenie praktyczne.

Kim jest prawnik?

Prawnikiem można byłoby już nazwać osobę, która ukończyła studia prawnicze. Jest wiele uczelni, które mają ten kierunek, nie wszystkie z nich cieszą się taką samą renomą i mają wysoki poziom. Najbardziej prestiżowe wydziały prawa są na Uniwersytecie Warszawski oraz Jagiellońskim. Na studiach prawniczych zdobywa się w głównej mierze wiedzę teoretyczną, która niewątpliwie musi być podstawą dobrego warsztatu prawniczego. Jednakże sama wiedza na temat prawa nie jest też wystarczająca.

Koniecznym byłoby, żeby ambitny absolwent dobrej uczelni prawniczej zdobył także umiejętności praktyczne, pod okiem doświadczonego prawnika, który nauczy go nie tylko zastosowania wiedzy, tak aby maksymalnie chronić Klienta i dbać o jego jego interesy, lecz także kierowania się zasadami etyki w wykonywaniu zawodu. Takim czasem jest aplikacja prawnicza adwokacka lub radcowska. Doświadczony adwokat i radca prawny pod tym względem spełnią najlepiej swoją rolę. Aby rozpocząć aplikację najpierw, po zakończonych prawniczych studiach magisterskich, trzeba zdać egzamin weryfikujący wiedzę. Na aplikacji wiedzę rozszerza się i zdobywa umiejętności praktyczne, zdaje się również egzaminy. Uwieńczeniem aplikacji jest egzamin zawodowy, na którym weryfikowane jest zastosowanie praktyczne prawa.

Prawnikiem, który gwarantuje rzetelne wykonanie powierzonego mu zadania jest adwokat i radca prawny.

Czy wiedza adwokata lub radcy prawnego jest potrzebna do założenia spółki?

Niewątpliwie istnieje szereg osób, które skopiowały sobie skądś wzór umowy spółki oraz wiedzą jak wypełnić formularze papierowe czy elektroniczne i złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednakże nie posiadając wiedzy na temat systemu prawnego nie zawsze będą wiedziały co należy zrobić, żeby zabezpieczyć interesy Klienta.

Przykładowo, gdy Klient rozstaje się ze współmałżonkiem i zakłada spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powinien liczyć się z tym, że udziały nabyte w spółce wejdą do wspólnego majątku małżonków. W takiej sytuacji adwokat poradzi Klientowi, który nie miał rozdzielności majątkowej małżeńskiej, aby przed założeniem spółki złożył pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej, gdy drugi z małżonków nie wyraża zgody na wprowadzenie rozdzielności na podstawie aktu notarialnego.

Inną sytuacją, jest konieczność weryfikacji czy prawo będące przedmiotem wkładu rzeczywiście przysługuje temu wspólnikowi, który chce je wnieść np. czy umowa, na podstawie, której wspólnik je uzyskał została zawarta w sposób ważny.

Prawnik posiada również wiedzę na temat ważności umów zawieranych ze spółką przez członków zarządu czy też skutków prawnych utworzenia spółki jednoosobowej (np. wymóg formy aktu notarialnego przy czynnościach prawnych pomiędzy spółką a jej jedynym wspólnikiem).

Odpowiedzialność za podjęte zadania.

Adwokat i radca prawny wykonują zawód zaufania publicznego, zatem aby uzyskać wpis na listę adwokatów lub radców prawnych muszą wykazać się nieskazitelnością charakteru, a przy swojej działalności zobowiązani są do tego, żeby kierować się interesem Klienta. Zatem, gdy stwierdzą, że dla danej osoby nie jest potrzebna spółka komandytowa lub z o.o., wtedy ją o tym poinformują, żeby nie narażać na niepotrzebne koszty. Inaczej działa zwykły przedstawiciel handlowy, któremu zależy tylko na tym, żeby sprzedać produkt.

Adwokat wykonując swoje czynności posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni jego Klienta na wypadek jakiegoś błędu prawnego. Warto podkreślić, że ubezpieczenie księgowej dotyczy tylko księgowania i doradztwa podatkowego, jeśli zakupiła wariant obejmujące także niektóre czynności doradztwa podatkowego. Obowiązkowe ubezpieczenie OC w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie zapewnia należytej ochrony. Szerzej na temat ten temat można przeczytać w artykule na temat OC biura rachunkowego

Z powyższych powodów, dla Klientów Księgowość Warszawa KDS, spółki zakładają tylko adwokaci i radcowie prawni.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY