Przedsiębiorca pracuje zdalnie z przestrzeni coworkingowej.

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - czym jest?

Rejestracja spółek 18.03.2017 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Coraz częściej Klienci pytają się nas o możliwość założenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z zainteresowanie tym tematem postanowiliśmy zrobić niniejszy wpis. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jest to spółka kapitałowa, w której wszystkie udziały przypadają jednemu wspólnikowi.

Z reguły odradzamy tworzenie takich spółek ze względu na niedogodności z nią związane, których można uniknąć w sytuacji pozyskania wspólnika, który może pomóc w prowadzenia działalności np. w przypadku choroby czy urlopu. Wspólnik taki nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Osobę będącą wspólnikiem trzeba byłoby zawiadamiać o terminach zgromadzeń wspólników, jeśli są oficjalnie zwoływane -jest to rzadkością, gdyż z reguły uchwały podejmuje się bez formalnego zwoływania zgromadzenia wspólników.

Podstawowe niedogodności jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możemy podzielić na dwie główne kategorie:

1. związana z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych,
2. związana z czynnościami prawnymi pomiędzy spółką a jedynym wspólnikiem.

Jeżeli jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest osoba fizyczna, to musi ona odprowadzać normalne składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – zatem dodatkowy koszt roczny takiego przedsięwzięcia przekracza 17 000 zł,w przypadku gdy zachodzi konieczność uiszczania składek zarówno na ubezpieczenie zdrowotne jak i społeczne.

Odnośnie przesłanki drugiej, należy stwierdzić, że czynności prawne pomiędzy spółką a jedynym wspólnikiem, który najczęściej jest także jedynym członkiem zarządu, wymaga formy aktu notarialnego tzn. jest połączona z koniecznością zamawiania wizyty u notariusza oraz dodatkowym kosztem aktu notarialnego i wypisów. Przykładem takiej czynności może być pożyczka wspólnika, która jest przydatnym narzędziem, gdy potrzeba zakupić coś do spółki, a ma ona niski kapitał zakładowy (np. 5 000 złotych). Konieczność udawania się w takiej sytuacji do notariusza bardzo spowalnia funkcjonowanie spółki i zwiększa koszty działalności. Dodatkowo o każdej takiej czynności notariusz zawiadamia Krajowy Rejestr Sądowy.

W przypadku, gdy jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest tworzona przez inną sp. z o.o. oczywiście nie powstaje obowiązek zapłaty składek na ZUS, gdyż dotyczy on tylko osób fizycznych. Pewnym ograniczeniem jest przepis, który zakazuje tworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez inną jednoosobową sp. z o.o. Pewnym paradoksem jest to, że prawo dopuszcza możliwość następczego powstania takiej spółki tzn. gdy po jej rejestracji wszystkie jej udziały zostaną nabyte przez jednoosobową sp. z o.o.

Przypomnienia wymaga, ze jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji nie może praktycznie prowadzić działalności gospodarczej, a jedyny wspólnik będący jednocześnie członkiem zarządu może tylko złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie jej w rejestrze przedsiębiorców. Zatem wątpliwe jest czy przed rejestracją taka spółka mogłaby nabyć tytuł do lokalu, w którym ma siedzibę tj. np. poprzez zawarcie umowy najmu lub użyczenia ewentualnie zakup nieruchomości.

Sąd Najwyższy stoi także na stanowisku, że jednoosobowe spółki zagraniczne, które wykazują cechy sp. z o.o. nie mogą założyć takiej jednoosobowej spółki kapitałowej. Za taki podmiot prawa w sposób wyraźny została uznana niemiecka Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

Podsumowując, należy stwierdzić, że osoba fizyczna nie powinna raczej zakładać jednoosobowej sp. z o.o., lecz raczej poszukać jakiegoś wspólnika.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY