Czy księgowa może reprezentować podczas kontroli przed US?

Czy księgowa może reprezentować podczas kontroli przed US?

Reprezentacja przed urzędem skarbowym 15.03.2021 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Wstęp

Dla wielu przedsiębiorców kontrola podatkowa kojarzy się z bardzo dużym stresem i niedogodnością, chcieliby jej uniknąć za wszelką cenę, a gdy już jest to, żeby zastąpiła ich księgowa czy biuro rachunkowe. Jednak mimo najszczerszych chęci, reprezentacja w czasie kontroli podatkowej wymaga posiadania specjalnych uprawnień, a wielu księgowych ich po prostu nie ma i dlatego nie może wyręczyć klienta w tym zakresie.

Większość księgowych nie może reprezentować przedsiębiorców podczas kontroli przed urzędem skarbowym

Dużo firm świadczących usługi księgowe w swojej ofercie zawiera informację o reprezentacji przed US podczas kontroli, mimo że nie jest do tego uprawniona, aby robić to legalnie. Kwestia ta została uregulowana w ustawie o doradztwie podatkowym.

Zgodnie z art. 3 ust 2 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności w zakresie reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej (w tym urzędami skarbowymi) z zakresu ich obowiązków podatkowych są osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych, adwokaci i radcowie prawni.

Wobec tego księgowa, która nie jest doradcą podatkowym, adwokatem lub radcą prawnym nie może reprezentować zawodowo swoich klientów w trakcie kontroli przed urzędem skarbowym.

Zagrożenie karne

Gdyby księgowa podjęła się reprezentacji przed urzędem skarbowym bez uprawnień to, w świetle przepisu art. 81 ustawy o doradztwie podatkowym, popełniłaby przestępstwo zagrożone karą grzywny do 50 000 zł.

Oprócz i tak dotkliwej grzywny, sąd mógłby nałożyć na księgową zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej (np. zakaz prowadzenia biura rachunkowego), w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności (tj. świadczenie zawodowo usług doradztwa podatkowego bez uprawnień), jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Zakaz taki może zostać orzeczony nawet do 15 lat.

Postępowanie takie toczy się z urzędu, wobec tego organy postępowania przygotowawczego (np. policja) same gromadzą dowody w celu wykazania popełnienia takiego czynu.

Działania organów ścigania

Coraz częściej można spotkać się z postępowaniem organów ścigania, które na początku wzywają księgowych w charakterze świadków, gdy podejrzewają, że świadczą oni usługi w zakresie reprezentacji przed urzędem skarbowym bez uprawnienia.

Informację taką pozyskują w skutek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez konkurencję rynkową, czy w wyniku własnych ustaleń. Źródłem informacji o takich praktykach może być strona internetowa, na której biuro oferuje wskazane wyżej usługi, w sytuacji, gdy w swoim zespole nie posiada osób uprawnionych do ich świadczenia.

Może zdarzyć się, że policja zawita do biura rachunkowego i zażąda wydania umów z klientami, żeby prześledzić ich zapisy, albo nawet zaczyna przesłuchiwać klientów w charakterze świadków, co nie jest dla nich miłe i nie przysparza prestiżu dla księgowej.

Inne czynności, które nie mogą być podejmowane przez osoby nieposiadające uprawnień

W świetle przepisu art. 3 ust. 1 w zw. z art. ust. 1 pkt. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, podmiotami uprawnionymi do zawodowego udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami są osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych, adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci.

W przypadku, gdy te usługi są świadczone przez podmioty nieuprawnione również jest to przestępstwo zagrożone karą grzywny do 50 000 zł i możliwością orzeczenia zakazu wykonywania zawodu.

Podsumowanie

Jeśli biuro rachunkowe nie jest uprawnione do świadczenia określonych usług, to lepiej, żeby nie oferowało ich swoim Klientom, gdyż wtedy nie tylko naraża się na odpowiedzialność karną, lecz także na spowodowanie niegodności wobec obsługiwanych przez nie przedsiębiorców.

 

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY