Zespół doświadczonych księgowych

Nasz zespół stanowią księgowi, którzy ukończyli renomowane uczelnie i posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne.

Krystyna Siewiorek

Wykształcenie


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Nowoczesnej Rachunkowości Finansowej i Zarządczej. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków, w tym również ostatnio przez ponad 6 miesięcy w 2014 r. uczestniczyła w szkoleniu dla kandydatów na doradców podatkowych.

Doświadczenie


Pracowała w przedsiębiorstwach różnych branż. Od fundacji, poprzez firmy produkcyjne i usługowe, spółki prawa handlowego oraz firmy prywatne. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w korporacjach z udziałem kapitału zagranicznego (m.in. Pharmindex Poland), a także zróżnicowanych pod względem obrotów, liczby zatrudnionych pracowników, zastosowanych rozwiązań podatkowych oraz złożoności procesów i procedur księgowych. Bogate doświadczenie ułatwiło jej poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, znajomość których jest niezbędna w rzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Kompetencje


Główna Księgowa od 1998 r., od 2001 r. posiada licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Rozeznanie


Długoletnie zatrudnienie na stanowisku głównej księgowej umożliwiło jej gruntowne poznanie przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów prawa podatkowego, finansów i bankowości, prawa handlowego i innych zagadnień oraz możliwość zastosowania ich w praktyce.

Języki


Posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie, a ostatnio zaczyna posługiwać się językiem włoskim.

Prywatnie


Miłośnik sportu (bieganie oraz jazda na rowerze) oraz muzyki klasycznej.

Monika Szabłowska

Wykształcenie


Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała tytuł magistra na prestiżowym kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość..

Doświadczenie


Swoją karierę zawodową rozpoczęła w biurach rachunkowych, od początku pracując ze spółkami osiągała kolejne szczeble awansu zawodowego aż do stanowiska samodzielnej księgowej. Posiada szeroki rozeznanie w praktycznej księgowości ze względu na dużą różnorodność obsługiwanych podmiotów i znaczną wiedzą na temat nowoczesnych systemów księgowych.

Kompetencje


Posiada certyfikat głównej księgowej wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (członka International Federation of Accountants).

Rozeznanie


Praca z firmami prowadzącymi różnorodną działalność pozwoliła jej na zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawa podatkowego i zasad rachunkowości.

Języki


język angielski

Prywatnie


Miłośnik literatury pięknej.

Wspierają nas:

Marcin Szabłowski

adwokat, ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje ponad 7 lat, a prawnikiem jest od 10. Zajmuje się obsługą prawną spółek, założył ponad 200 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadził kilkaset zgromadzeń wspólników, na bieżąco doradza zarządom w różnych kwestiach związanych z przepisami kodeksu spółek handlowych, szczególnie interesuje się odpowiedzialnością wspólników i członków zarządu. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.

Piotr Metera

adwokat, ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 5 lat, prawnikiem jest od 8. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i klientów biznesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, z zakresu prawa spółek handlowych. Sporządza umowy, opinie prawne, reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji, a także na zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeniach wspólników spółek kapitałowych. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego, konkurencji i gospodarczego.

Artur Sarnowski

interdyscyplinarny informatyk, programista, administrator sieci i systemów komputerowych, opartych o platformę serwerową MS Windows oraz Linux, administrator bezpieczeństwa informacji. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajdują się nowoczesne, autorskie rozwiązania programistyczne dla systemów finansowo – księgowych oraz optymalizacja rozwiązań informatycznych dla biur rachunkowych.

Dotknij tutaj i zadzwoń