Publikacje Księgowość Warszawa KDS

Optymalna spółka do biznesu.

Optymalna spółka do biznesu

W marcu 2021 r. Księgowość Warszawa KDS we współpracy z partnerami i Gazetą Prawną wydała publikację pod tytułem „Optymalna spółka do biznesu”.

W jej treści poruszono zagadnienia dotyczące aspektów działalności spółek, które są istotne dla funkcjonowanie biznesu. Napisano m.in. o:

 1. Różnicach pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a prostą spółką akcyjną,
 2. Zagrożeniach jakie niesie dla wspólników prowadzenia działalności w formie prostej spółki akcyjnej,
 3. Zaletach prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 4. Zasadach odpowiedzialności i sprawowania zarządu w spółkach,
 5. Praktycznych różnicach w biznesie pomiędzy spółkami osobowymi a kapitałowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją!

Przejdź do sklepu

Renoma Biura Rachunkowego – budowa profesjonalnego wizerunku i jego ochrona.

Renoma Biura Rachunkowego – budowa profesjonalnego wizerunku i jego ochrona

W listopadzie 2020 r. zespół Księgowość Warszawa KDS we współpracy z partnerami i Gazetą Prawną wydał publikację pod tytułem „Renoma Biura Rachunkowego – budowa profesjonalnego wizerunku i jego ochrona”.

W jej treści poruszono istotne zagadnienia związek z budową renomowanego biura rachunkowego. Czytelnik może pozyskać informacje o tym:

 1. Jak zbudować renomę biura rachunkowego wśród potencjalnych klientów, zaprezentować posiadaną wiedzę ekspercką i umiejętności,
 2. Jak stworzyć profesjonalny wizerunek firmy w Internecie,
 3. Jak chronić dorobek intelektualny biura rachunkowego oraz dochodzić roszczeń związanych z ochroną praw autorskich,
 4. Jak prowadzić działalność w zgodzie z przepisami o konkurencji,
 5. Jak dbać o renomę biura rachunkowego, w tym bronić się przed nieetycznymi działaniami konkurencji rynkowej w zakresie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat biura rachunkowego.

Publikacja zawiera liczne przykłady i wzory. W elektronicznej wersji dodatkowo zawarto profesjonalne wzory w zakresie materii prawa autorskiego.

Zapraszamy do zakupu książki.

Przejdź do sklepu

Nowoczesna księgowość – stacjonarnie czy online.

Nowoczesna Księgowość - stacjonarnie czy online
Bestseller

Polecamy naszą najnowszą publikację przygotowaną przez zespół Księgowość Warszawa KDS i partnerów we współpracy z renomowanym pismem w zakresie prawa i księgowości – Poradnikiem Gazety Prawnej.

W tekście poruszono istotne tematy dla funkcjonowania biur rachunkowych. Dowiesz się m.in. o:

 1. Zaletach, wadach i zagrożeniach związanych z działalnością biur rachunkowych pracujących tylko online i tych wyłącznie stacjonarnych, zagadnieniach pomocnych w wyborze odpowiedniego modelu pracy i organizacji firmy,
 2. Zasadach prowadzenia biura rachunkowego mających na celu budowanie bardzo dobrej relacji z klientem i zapewnienie wysokiej jakości usług,
 3. Odpowiedzialności prawnej firm księgowych, rodzajach ubezpieczeń OC, które należycie chronią klientów i biuro,
 4. Standardach sporządzania umowy o świadczenie usług rachunkowych, w taki sposób, żeby była dobra zarówno dla klientów, jak i samego biura,
 5. Zasadach rekrutacji kadry, gwarantującej wysoki poziom merytoryczny i odpowiedni stosunek do obsługiwanych firm,
 6. Kosztach koniecznych do poniesienia w celu prowadzenia dobrego biura księgowego,
 7. Argumentach mogących zachęcić potencjalnych klientów do outsourcingu usług księgowych.

Ponadto publikacja zawiera:

 1. Wzory dla biur rachunkowych:
  • Procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Zestawienie orzeczeń określających, co może być „utworem” w umowie o dzieło, przydatne przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu.

Zbuduj dobre biuro rachunkowe, zakup książkę już dziś!

Przejdź do sklepu

Dotknij tutaj i zadzwoń