Publikacje Księgowość Warszawa KDS

Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes

Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes.

Spółki cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a zwłaszcza kapitałowe, które zabezpieczają nie tylko majątek osobisty wspólników, lecz także pozwalają na tańszą akumulację kapitału i zapewniają wiele innych korzyści. Z tych powodów coraz więcej przedsiębiorców chce prowadzić w tej formie działalność.

Księgowość Warszawa KDS we współpracy z Wydawnictwem Infor (wydawca Gazety Prawnej) i partnerami postanowiło przygotować książkę, której celem jest udzielenie praktycznych wskazówek co do wyboru formy spółki i jej działalności.

W Treści książki „Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes” poruszono zagadnienia dotyczące m.in:

 1. praktycznych aspektów funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jej cech, które umiejętnie wykorzystane mogą przysporzyć przedsiębiorcy znacznych korzyści,
 2. nowej formy działalności jaką jest prosta spółka akcyjna. Dokonano przy tym jej praktycznego porównania ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wskazano także wady jej funkcjonowania, które bywają często pomijane,
 3. zalet i wad prowadzenia działalności w spółkach osobowych w porównaniu do spółek kapitałowych.

Publikacja zawiera także wzory m.in. wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wzór umowy sprzedaży udziałów i statut spółki akcyjnej.

Zapraszamy do zapoznana się z książką!

Przejdź do sklepu

Nowoczesne biuro rachunkowe.

Nowoczesne biuro rachunkowe

W kwietniu 2021 r. została wydana książka, przygotowana przez Księgowość Warszawa KDS Sp. z o.o. we współpracy z partnerami, pod tytułem „Nowoczesne biuro rachunkowe”.

Autorzy postarali się odpowiedzieć na pytania dotyczące organizacji i funkcjonowania biura rachunkowego w dobie istotnych zmian prawa i warunków świadczenia usług księgowych. Poruszono m.in. problematykę dotyczącą:

 1. Wyboru modelu biura rachunkowego,
 2. Budowy jego renomy,
 3. Aktywności w Internecie, której celem jest wykreowanie profesjonalnego wizerunku,
 4. Wpływu formy prawnej na prowadzenie biura rachunkowego,
 5. Odpowiedzialności i ryzyku związanym ze świadczeniem usług księgowych,
 6. Konkurencji w zakresie reklamy biura rachunkowego,
 7. świadczenia usług księgowych o wysokiej jakości.

Zapraszamy do zakupu!

Przejdź do sklepu

Optymalna spółka do biznesu.

Optymalna spółka do biznesu

W marcu 2021 r. Księgowość Warszawa KDS we współpracy z partnerami i Gazetą Prawną wydała publikację pod tytułem „Optymalna spółka do biznesu”.

W jej treści poruszono zagadnienia dotyczące aspektów działalności spółek, które są istotne dla funkcjonowanie biznesu. Napisano m.in. o:

 1. Różnicach pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a prostą spółką akcyjną,
 2. Zagrożeniach jakie niesie dla wspólników prowadzenia działalności w formie prostej spółki akcyjnej,
 3. Zaletach prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 4. Zasadach odpowiedzialności i sprawowania zarządu w spółkach,
 5. Praktycznych różnicach w biznesie pomiędzy spółkami osobowymi a kapitałowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją!

Przejdź do sklepu

Renoma Biura Rachunkowego – budowa profesjonalnego wizerunku i jego ochrona.

Renoma Biura Rachunkowego – budowa profesjonalnego wizerunku i jego ochrona

W listopadzie 2020 r. zespół Księgowość Warszawa KDS we współpracy z partnerami i Gazetą Prawną wydał publikację pod tytułem „Renoma Biura Rachunkowego – budowa profesjonalnego wizerunku i jego ochrona”.

W jej treści poruszono istotne zagadnienia związek z budową renomowanego biura rachunkowego. Czytelnik może pozyskać informacje o tym:

 1. Jak zbudować renomę biura rachunkowego wśród potencjalnych klientów, zaprezentować posiadaną wiedzę ekspercką i umiejętności,
 2. Jak stworzyć profesjonalny wizerunek firmy w Internecie,
 3. Jak chronić dorobek intelektualny biura rachunkowego oraz dochodzić roszczeń związanych z ochroną praw autorskich,
 4. Jak prowadzić działalność w zgodzie z przepisami o konkurencji,
 5. Jak dbać o renomę biura rachunkowego, w tym bronić się przed nieetycznymi działaniami konkurencji rynkowej w zakresie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat biura rachunkowego.

Publikacja zawiera liczne przykłady i wzory. W elektronicznej wersji dodatkowo zawarto profesjonalne wzory w zakresie materii prawa autorskiego.

Zapraszamy do zakupu książki.

Przejdź do sklepu

Nowoczesna księgowość – stacjonarnie czy online.

Nowoczesna Księgowość - stacjonarnie czy online
Bestseller

Polecamy naszą najnowszą publikację przygotowaną przez zespół Księgowość Warszawa KDS i partnerów we współpracy z renomowanym pismem w zakresie prawa i księgowości – Poradnikiem Gazety Prawnej.

W tekście poruszono istotne tematy dla funkcjonowania biur rachunkowych. Dowiesz się m.in. o:

 1. Zaletach, wadach i zagrożeniach związanych z działalnością biur rachunkowych pracujących tylko online i tych wyłącznie stacjonarnych, zagadnieniach pomocnych w wyborze odpowiedniego modelu pracy i organizacji firmy,
 2. Zasadach prowadzenia biura rachunkowego mających na celu budowanie bardzo dobrej relacji z klientem i zapewnienie wysokiej jakości usług,
 3. Odpowiedzialności prawnej firm księgowych, rodzajach ubezpieczeń OC, które należycie chronią klientów i biuro,
 4. Standardach sporządzania umowy o świadczenie usług rachunkowych, w taki sposób, żeby była dobra zarówno dla klientów, jak i samego biura,
 5. Zasadach rekrutacji kadry, gwarantującej wysoki poziom merytoryczny i odpowiedni stosunek do obsługiwanych firm,
 6. Kosztach koniecznych do poniesienia w celu prowadzenia dobrego biura księgowego,
 7. Argumentach mogących zachęcić potencjalnych klientów do outsourcingu usług księgowych.

Ponadto publikacja zawiera:

 1. Wzory dla biur rachunkowych:
  • Procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Zestawienie orzeczeń określających, co może być „utworem” w umowie o dzieło, przydatne przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu.

Zbuduj dobre biuro rachunkowe, zakup książkę już dziś!

Przejdź do sklepu

Dotknij tutaj i zadzwoń